Nazilli Belediyesi Kasım ayı meclis karar özetleri yayınlandı

Nazilli Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı olağan meclis toplantısının 2 Kasım'da gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 4 Kasım'da gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

Nazilli Belediyesi Kasım ayı meclis karar özetleri yayınlandı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 

02/11/2021 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri

                                                                                       

TARİH
KARAR NO
KARARIN KONUSU

02.11.2021
165
Gündem 1 : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52. Maddesinin 2. Fıkrasınca 

2021 ve 2022 yıllarında belediyemiz gelir tarifelerinde belirlenmiş olan işgal harcı 


 
için  yol, meydan,.köprü, iskele gibi umuma ait yerlerden bir kısmını herhangi bir 

maksat için işgal edenlerden günde m² sinden 1.00 TL alınır şeklinde düzenlenmesi  

hususunsun plan ve bütçe komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile 

kabul edilmiştir. 

02.11.2021
166
Gündem 2 : Bos memur kadrolarında sınıf,unvan ve derece değişikliği ile bos memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği için ekli cetvelde yazılı kadro unvanlarında görev yapan personelin terfi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için kadro derecelerinin yükseltilmesi  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. . 


02.11.2021
167
Gündem 3 : 02.09.2015 tarihli  ve 68  sayılı meclis kararı ile belirlenen Etüd Proje Müdürü kadrosunun iptal edilerek Müdürlüğün feshedilmesi,  iş ve işlemlerinin Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi, Belediyemizde Müdürlüklere ait yeni arşiv düzenlemesi yapıldığından Arşiv Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile Arşiv Müdürlüğünün kurulması hususu , Mustafa AKKAYA, Bülent SAYAR, Hulki KARAKAYA, Ali ERTÜRK, Erkin ÖZBEK, Hasan Hüseyin EREN, Hilmi VOLAKA,  Mehmet DEMİREL,Serpil Ateş AKKAYA’nın red oylarına karşılık  katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
168
Gündem 4: İklim Değişikliğinin korunan alanlardaki doğal kaynaklar üzerindeki etkilerini tespit etmek her türlü araştırma ve inceleme faaliyetlerini yapmak için 

Belediye ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelikte yapılan değişiklikle yerel yönetimlerde İklim Değişikliği Müdürlükleri kurulması  sebebiyle İklim Değişikliği Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile İklim Değişikliği Müdürlüğünün kurulması hususu ,  Hulki KARAKAYA ve Erkin ÖZBEK’in Çekimser oylarına karşılık  katılan meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 02.11.2021
 169
Gündem 5: Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1807 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir

02.11.2021
170
Gündem 6: Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 509 Adaya Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin İtirazların İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir

02.11.2021
171
Gündem 7: Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1704 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 


02.11.2021
172
Gündem 8: Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1558 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
173
Gündem 9 : Nazilli İlçesi Çapahasan Mahallesi 1275 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
174
Gündem 10 : Nazilli İlçesi Yukarı Örencik Mahallesi 103 Ada 19 Nolu Parselin 4342 Sayılı Mera Kanununun 14/C Maddesi Kapsamında Tahsis Amacı Değişikliği Yapılması hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
175
Gündem 11: Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1171 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
176
Gündem   12 : Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 232 Ada 3 Nolu Parsel ve 1543 nolu Parsellere İlişkin  1 /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

02.11.2021
177
Gündem 13: Nazilli İlçesi Ocaklı Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi  ve Zafer Mahallesinde  1 /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapılması hususunsun İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 


02.11.2021
178
Gündem 14: Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlarda kira süresi 2021 yılı sonunda bitecek olan ve bir kısmı bos olan dükkan,büfe,çay bahçesi/ park, kahvehane,düğün salonu,sinema,lokanta, kafe, ATM yerleri vb. niteliğindeki ekli listede icar numaraları,adresleri ve ada/parselleri belirtilen taşınmazların; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi uyarınca, 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

02.11.2021
179
Gündem 15: 5393 sayılı belediye kanununun 81. Maddesine istinaden Yıldıztepe Mahallesi 28 Sokak ile 1472 sokağın kesiştiği yerde bulunan parka 9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman DEMİREL ismi verilerek   “SÜLEYMAN DEMİREL PARKI”  isminin verilmesine  katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 

04/11/2021 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri                                                                                

TARİH
KARAR NO
KARARIN KONUSU

04.11.2021
180
Gündem 1 : 02/11/2021 tarih ve 165 sayılı meclis kararı ile komisyona sevk edilen 2021-2022 yılları İşgaliye harcı tarife değişikliği ile ilgili “yol, meydan, köprü, iskele, gibi umuma ait yerlerden bir kısmı herhangi bir maksat için işgal edenlerden günde m²sinden 1.00 TL  alınır şeklinde düzenlenmesi” talebi, Bülent SAYAR’ın 0,50 Krş olarak düzenlenmesi talebine karşılık 1.00 TL olarak ekte sunulan imzalı plan bütçe komisyon raporuyla oy çokluğu ile onanan  karar;   komisyondan geldiği şekliyle Mustafa AKKAYA, Bülent SAYAR, Hulki KARAKAYA, Hasan Hüseyin EREN, Esin ÜLKÜ BEYAZIT, , Mehmet DEMİREL ve Serpil ATEŞ AKKAYA’nıın red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

04.11.2021
181
Gündem 2 :  Plan  Bütçe Komisyonunca uygun görülen ve ekli listede komisyonca imza altına  alınan; Yapı ve Çevre Düzenlemesi olarak tadilatı bakımı ve onarımı gerektiği, kısa süreli kiralamalarda kiracıların mağduriyet yaşamasına neden olduğu ve ekli listedeki taşınmazların bir kısmının merkezi konumda olmasına rağmen, bir kısmının kırsal bölgede bulunması kısa süreli kiralamalarla katılımcı çıkmamasına neden  olması sebebi ile  31/12/2028 tarihine kadar kiralanması hususu, komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu  ile kabul edilmiştir

04.11.2021
182
Gündem 3 : 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca uygun görülen; UİP-09656497 Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1807 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır. 

04.11.2021
183
 Gündem 4: UIP : 09217799   Plan   İşlem Numaralı  Cumhuriyet Mahallesi 509 Adaya Ait 1/1000 Ölçekli   Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin 29/09/2021 tarih ve 7494 sayılı itiraz dilekçesi,  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca imar Komisyonunca onanması uygun görülmemiş olup  uygun görülmeyen karar; komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır.


04.11.2021
    184
Gündem 5: UİP-09425426  Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1704 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği planlı alanlar İmar yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2.bendinde belirlenen şartları aşmaması kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen karar;  komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan  meclis üyelerince imza altına alınmıştır

04.11.2021
185
Gündem 6: UİP-09974051  Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 1558 Nolu Parselin Doğusunda Hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, planlı alanlar imar yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2.bendinde belirlenen şartları aşmaması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen karar; komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır.

04.11.2021
186
Gündem 7: 3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b nmaddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen UİP-09429198  Plan İşlem numaralı Nazilli İlçesi Çapahasan Mahallesi 1275 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı;  Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır.


04.11.2021
187
Gündem 8: İmar Komisyonunca uygun görülen Nazilli İlçesi Yukarı Örencik Mahallesi Muhtarı 10.01.2020 tarih ve 309 sayılı dilekçe ile yukarı örencik mahallesi mera niteliğindeki 103 ada 19 nolu parselin içerisinde bulunan ve zeminde aktif olarak kullanılan yolun resmileştirilmesi talebinde bulunmuştur. Talebe yönelik olarak söz konusu alanın yol olarak kullanılması amacıyla 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi kapsamında tahsis amacı değişikliği yapılması gerekmektedir.

103 ada 19 nolu parselin içinde bulunan yol, mahalle için ihtiyaç olması nedeniyle tahsis amacı değişikliği yapılması ile ilgili harcamalar belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ait karar Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır.

04.11.2021
188
Gündem 9 : 3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen UIP- 09350653 Plan işlem numaralı, Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1171 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait karar; Komisyonundan geldiği şekliyle şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır. 

04.11.2021

189
Gündem 10 : 3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması uygun görülen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25(1) maddesinde “İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır” denilmektedir.söz konusu yönetmeliğin 25(2)maddesi gereğince; 

Nazilli İlçesi Ocaklı Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi ve Zafer Mahallesinde  1 /5000 Ölçekli Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapılmasına ait  karar;  Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin  oy çokluğu  ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan   meclis üyelerince imza altına alınmıştır.

Bakmadan Geçme