Aydın'ın deprem gerçeği

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Aydın'da Jeoloji Mühendisleri Odası, yaklaşık 44 mahallenin doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerinde yer aldığını açıkladı.

  Çok sayıda deprem üreten fay hattı ile parçalanmış durumda olan Türkiye'de geçen yıl yaşanan depremler ve sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını dikkate alan Jeoloji Mühendisleri Odası, içinde kendi alanında yetkin çok sayıda bilim insanının yer aldığı Deprem Danışma Kurulu'nu oluşturdu. İçinden diri fay geçen kentler ile ilgili, ilgili kurum ve kişileri bilgilendirmek için rapor hazırlayan kurulun son raporu ise Aydın oldu. Raporda, "Aydın kent merkezi dahil Kuşadası, Söke, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan ilçe merkezleri ile eskiden köy veya belde statüsünde bulunan yaklaşık 44 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır" denildi.

ÇALIŞMALAR ACİLEN BAŞLATILMALI  

Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Aydın'ın depremin zararlarından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmanın acilen başlatılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, "İlgili kurumlar tarafından kent ölçeğinde uluslararası uygulama örnekleri de baz alınarak mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması, yapılmış yerleşim birimleri için ise yenilenmesi, mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunluk açısından hassas olarak belirlenmesi ve deprem üretme potansiyellerinin etüdü için üzerlerinde paleosismoloji çalışmalarının yapılması, mikorobölgeleme çalışmaları kapsamında, Ege Denizi’nde meydana gelebilecek depremlerin oluşturacağı olası tsunami etkileri de dikkate alınarak Aydın ili kıyı yerleşim alanları planlarının, yeniden yapılması, yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden edinilecek bilgiler ve diğer afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planı’nın hazırlanması, bu plan dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden belirlenmesi gerekmektedir" denildi.

DESTEK VURGUSU  

"Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında belirlenen diri fay hatları ile olası tsunami etki alanlarının çevre düzeni planları dahil olmak üzere nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi, diri fay hatlarının sakınım bandı içinde kalan yapıların kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamına alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay sakınım bandı içindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümüne vesile olacağını düşündüğümüz fay yasasının TBMM’de acilen görüşülerek yasalaşması gerekmektedir" ifadelerinin de kullanıldığı raporda, kamu yararı çerçevesinde yapılacak çalışmalara odanın her türlü desteği vermeye hazır olduğu dile getirildi.

Aydın'ın deprem gerçeği
Aydın'ın deprem gerçeği

Bakmadan Geçme