• Haberler
  • Güncel
  • Danıştay, İletişim Başkanlığı'nın savunmasını istedi

Danıştay, İletişim Başkanlığı'nın savunmasını istedi

Gazeteciler Cemiyeti'nin (GC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile birlikte açtığı davada Danıştay 10'uncu Dairesi oy birliği ile İletişim Başkanlığı'nın savunmasının alınmasına karar verdi.

Danıştay, İletişim Başkanlığı'nın savunmasını istedi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Danıştay, Gazeteciler Cemiyeti ve diğer basın kuruluşlarının talebi üzerine başlattığı Basın Kartı Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ile ilgili davada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Gazeteciler Cemiyeti’nin (GC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen İletişim Başkanlığı’nın 21 Mayıs 2021’de yayımladığı benzer düzenlemeler içeren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşımıştı. Ayrı bir başvuruda ise Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş başvuruda bulunmuştu. Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve TFMD’nin yürütmeyi durdurma taleplerini görüşen Danıştay 10’uncu dairesi, İletişim Başkanlığı’nın itiraz edilen maddelere ilişkin savunmasını istedi. Danıştay’ın oy birliğiyle aldığı kararda şöyle denildi: “Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinin 5. fıkrası uyarınca dava konusu düzenlemeye ilişkin işlem dosyasının aslı veya onaylı örneğinin savunma ile birlikte gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye bildirilmesine, 06/08/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

“MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Danıştay’ın bu kararını yorumlayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin şunları söyledi: “Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesine, hukuki bütün karar ve metinlere karşın İletişim Başkanlığı ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği hazırlamıştı. Hukuk tanımaz bu tavra karşı basın meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızın yasal haklarını savunma görevimiz nedeniyle davalar açtık. Danıştay 10’uncu dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla ‘hukuki belirsizlik’ içerdiği tescillenen Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurma kararını görüşmeden önce İletişim Başkanlığı’nın savunmasını istedi. Bu normal bir süreçtir, hukuk işleyecektir. Meslektaşlarımızın basın kartı almasını engelleyen, hukuki belirsizliklerle ve keyfi gerekçelerle basın kartı verip vermeme kararı alan, gazeteci olmayan kişilere, memurlara, İletişim Başkanlığı’nın iş birliği yaptığı tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine basın kartı dağıtma imkânı getiren son Basın Kartı Yönetmeliği bir hukuki metin olmaktan uzaktır. Meslektaşlarımız için hukuki mücadelemiz sürecek. Danıştay’ın bu yönetmelikteki hukuk dışı maddeleri iptal edeceğine inanıyoruz.”

Bakmadan Geçme