İstihdama dönüş prim desteği ile ilgili merak edilenler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çok merak edilen “İstihdama Dönüş Prim Desteği” ilgili sorulara internet sitesinden yanıt verdi.

İşte 10 maddede istihdama dönüş prim desteğine başvuru ve yararlanma süreci:

PRİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.

PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ NEDİR?

İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanunu'nda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.

PRİM DESTEĞİ TUTARI NE KADAR?

Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar.

Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30x44,15=1.324,50 lira prim desteğinden yararlanabilecek.

PRİM DESTEĞİ İÇİN İŞVEREN TARAFINDAN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını;

www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde - İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekiyor.

İşverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmuyor.

İŞVEREN YABANCI SİGORTALILARDAN DOLAYI BU DESTEKTEN YARARLANIR MI?

Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.

İŞ SÖZLEŞMESİ "29- İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİNİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞI NEDENİ İLE FESİH" KODU İLE SONA EREN BİR SİGORTALIDAN DOLAYI BU DESTEKTEN YARARLANILIR MI?

İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten yararlanılamayacak. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecek.

SİGORTALI EN SON ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ İŞVERENİNE BAŞVURUSUNU HANGİ ŞEKİLDE YAPABİLİR?

Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecek.

Bu nitelikteki sigortalıların, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmuyor.

DESTEK SÜRESİ BİTTİKTEN SONRA İŞVEREN DESTEKTEN YARARLANILANLARI İSTİHDAM ETMEK ZORUNDA MIDIR?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü.

BU DESTEK KAPSAMINDA BİLDİRİLEN BİR SİGORTALI İÇİN AYNI AYDA DİĞER PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANILIR MI?

İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden yararlanılan ayda, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

BU DESTEKTEN ALT İŞVERENLER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek.

DESTEKTEN YARARLANAN BİR İŞ YERİ, FARKLI BİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ALANINA GİREN BAŞKA BİR ADRESE NAKLİ HALİNDE DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDER Mİ?

Prim desteğinden yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.

Bakmadan Geçme