Nazilli Belediyesi'nde su fabrikası ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüzel kişiliği belediyeye ait su fabrikasının ve doğal kaynak suyu satışı ile şırlan doğal kaynak suyu unvanının kullanım hakkının kiraya verilmesi işinin ihaleye çıkarılacağı kaydedildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İhale, Nazilli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 24 Ocak Pazartesi günü saat 11:00’de yapılacak. Nazilli Belediyesi’ne ait su fabrikasının ve doğal kaynak suyu satışı ve şırlan doğal kaynak suyu unvanının kullanım hakkı 5 Ekim 2021 Tarih ve 156 Sayılı Meclis Kararına istinaden 10 yıllık süre için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin A fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

İHALEYE ÇIKAN YERLER

Teklifler muhammen bedel üzerinden yapılacak ve teklif vermek isteyenler; işletme bir bütün olduğundan hepsi için teklif vermeyi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacak. İhaleye çıkan yerler; Nazilli Belediyesine ait İ-68 İcar Nolu; Aydın İli, Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi / 134 Ada / 2 Parsel: 2.788,61 m² - 3 Parsel: 5.213,32 m² - 4 Parsel: 1.941,83 m² üzerinde bulunan fabrika binaları ve müştemilatının kapalı ve açık alanlarının boş olarak (fabrika içinde hiçbir makine ve teçhizat olmadan) 10 yıllık olarak kiraya verilmesi, Nazilli İlçesi, Çobanlar Mahallesi, Dağ Mevkii, 116 ada, 4 parsel içerisinde bulunan Y:606584,711 X:420980,941 koordinatlı Selvilipınar Kaynağı ile Nazilli İlçesi, Çobanlar Mahallesi, Dağ Mevkii, 122 ada, 10 parsel içerisinde bulunan Y:607413,365 X:4208730,563 koordinatlı Alipaşa Kaynaklarının kullanımı ile, Sultanhisar İlçesi, Demirhan Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 102 ada, 5 parsel içerisinde bulunan Y:606073,924 X:4209507,228 koordinatlı Şırlan-2 Kaynağı ile Sultanhisar İlçesi, Demirhan Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 102 ada, 6 parsel içerisinde bulunan Y:605910,741 X:4209294,550 koordinatlı Arpayeri Kaynaklarının kullanımı; aylık 3 bin tondan (Yıllık 36 bin ton) az olmamak üzere 10 yıl süreyle satışı ve Şırlan Doğal Kaynak Suyu unvanını kullanma hakkının 10 yıllık olarak kiraya verilmesi ihaleye çıktı. TAHMİNİ


MUHAMMEN BEDELLER

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “İsabeyli Mahallesi / 134 Ada / 2-3-4 Parseller üzerinde bulunan Fabrika Binasının ilk yıla ait 1 yıllık muhammen kira bedeli 300.000,00-TL’dir. (Üç Yüz Bin Türk Lirası) Yıllık 36.000 ton Doğal Kaynak Suyu Satışı ilk yıl için Muhammen Bedeli (KDV Hariç) 612.000,00-TL’dir. (Altı Yüz On İki Bin Türk Lirası) Şırlan Doğal Kaynak Suyu Unvanı”nın Kullanım Hakkının 10 yıllık Kira Bedeli: “Şırlan Doğal Kaynak Suyu” unvanını kullanmak zorunlu olup, 3.250.000,00-TL’dir. (Üç Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) İhale bedellerinin ödenmesi ile ilgili hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Maddede belirtilen muhammen bedellerin tamamının yüzde 3’ü olan 124.860,00-TL’dir. (Yüz Yirmi Dört Bin Sekiz Yüz Altmış Türk Lirası ) Şartname ilgili hususlar şunlardır, İhale şartnamesi satış bedeli 10.000,00 TL’dir. (On bin Türk Lirası) İhale şartnamesi Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur.”


KATILIM KOŞULLARI

İhaleye katılma koşulları ile ilgili ise, şu bilgilen verildi: “İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim edilmiş olması ve tekliflerin, kapalı zarf içinde ihale günü saat 10:00’a kadar Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim tutanağı ile verilmesi gerekmektedir. İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. maddesi gereğince; ihaleyi yapan idarenin; ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. Yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.”

# aydın, aydın haberleri, aydın yerel, Nazilli, meclis, Nazilli Bele

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN