Kocaeli Rehabilitasyon Merkezleri ile En İyi Tedavi

Kocaeli rehabilitasyon merkezleri kişinin üzerine zihinsel ruhsal ve bedensel sorunlardan dolayı yaşamış olduğu kayıpların giderilmesine ve kişiye günlük yaşam aktiviteleri konusunda sosyal bakım hizmetleri sunan kurumlardır. 

Kocaeli rehabilitasyon merkezleri kişinin üzerine zihinsel ruhsal ve bedensel sorunlardan dolayı yaşamış olduğu kayıpların giderilmesine ve kişiye günlük yaşam aktiviteleri konusunda sosyal bakım hizmetleri sunan kurumlardır.  Rehabilitasyon merkezleri resmi ve özel rehabilitasyon merkezleri olarak iki ayrı koldan hizmet sunarlar. Mesleki ve tıbbi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kuruluşların yatakta ya da yataksız olanları vardır.

Bu kuruluşların amacı fiziksel yetersizliklerin giderilmesi ya da tamamen giderilmesi mümkün değilse de en aza indirgenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda tedavi altına alınan ağır hastalar uygulanan  tedavi sonrasında belli oranda yürüyebilme imkanına sahip olabiliyorlar. Ayrıca Kocaeli rehabilitasyon merkezi madde bağımlıları içinde yoğun tedavinin uygulandığı kurumlardır. Bu sayede madde buluncusu olan kişiler tedavi edilir ve topluma geri kazandırılır. 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezleri 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hafif seviyede zihinsel ya da bedensel engeli bulunan ve özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilerin okul derslerine destek verilir ya da temel eğitim verilir. Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrenciler Bep adı verilen bireysel eğitim programı kapsamında kendi yaşıtları ile eğitim sürecine devam ederler.

Rehberlik ve araştırma merkezine vermiş olduğu karar sonucunda çıkan rapor ile özel eğitime ihtiyaç duyan özel öğrenciler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde ücretsiz olarak destek ve eğitim almaya hak kazanırlar. Bu sayede aileler için herhangi bir maddi sıkıntı söz konusu olmaz. https://ozelsense.com.tr/kocaeli-rehabilitasyon-merkezleri/ sitesinden hizmet almanız mümkündür.

 

Bakmadan Geçme